Lekarze


    Lekarze pracujący w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w Gorzowie Wielkopolskim to wysokiej klasy specjaliści biorący udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, dzięki czemu macie Państwo pewność dobrej opieki i leczenia wg swiatowych standardów.Lek. med. Tomasz Ebert

Lek. med. Tomasz Ebert
specjalista II° chirurgii ogólnej
spesjalista II° chirurgii onkologicznej
dyplom z wyróżnieniem


Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie w 1989 roku w tym roku podjął pracę w Gorzowie Wlkp. w Szpitalu Miejskim przy ul. Warszawskiej. Specjalizację I° robił pod okiem ówczesnego ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Okologicznej doktora Henryka Zakrzewskiego. Po odbyciu specjalizacji drugiego stopnia pod kierunkiem dr n. med. Michała Ucińskiego w listopadzie 1998 roku złożył z wyróżnieniem egzamin i uzyskał tytuł Specjalisty w Zakresie Chirurgii Onkologicznej. W październiku 2001 roku uhonorowany SYMBOLEM WALKI Z RAKIEM w ramach programu profilaktycznego „Różowa i niebieska wstążka”. Od 2002 roku członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej uzyskał Certyfikat w zakresie „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”. Uczestnik wielu konferencji naukowo – szkoleniowych w kraju i za granicą.


Lek. med. Szymon Zachara

Lek. med. Szymon Zachara
specjalista I° chirurgii ogólnej
spesjalista II° chirurgii ogólnej


    Dr Szymon Zachara urodził się w Wadowicach w 1967 roku. Do ukończenia liceum ogólnokształcącego mieszkał w Andrychowie. w 1988 r rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po ukończeniu nauki w 1994 r odbywał staż w Szpitalu Miejskim w Gorzowie Wlkp. Po jego ukończeniu rozpoczął specjalizację z Chirurgii Ogólnej pracując na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Gorzowie Wlkp. w 1998 r uzyskał I stopień specjalizacji, a w 2003 r tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej.

    W związku z reorganizacją gorzowskich szpitali od 2006 roku pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Onkologicznej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń. Tam właśnie zainteresował się możliwościami przeprowadzania zabiegów operacyjnych w trybie jednodniowym oraz sposobami bezoperacyjnego likwidowania żylaków kończyn dolnych. Zaowocowało to utworzeniem w 2008 roku wraz z dr Tomaszem Ebertem Kliniki Chirurgii Jednego Dnia. Od tej pory stale uczestniczy w krajowych i międzynarodowych szkoleniach pozwalających na stosowanie u Naszym Pacjentów coraz doskonalszych i mniej inwazyjnych metod leczenia, pozwalających na szybki powrót do pełnej sprawności.

    Specjalizuje się w diagnostyce i bezoperacyjnym likwidowaniu żylaków kończyn dolnych za pomocą technik wewnątrzżylnych i skleroterapii. Permanentne szkolenie oraz dorobek zawodowy zyskały uznanie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, które po rozpatrzeniu jego aplikacji przyznało mu, jako jednemu z pierwszych w kraju swój certyfikat, który przy braku w Polsce tejże specjalizacji jest dowodem 7jego umiejętności.

Dr Szymon Zachara jest członkiem następujących Towarzystw Naukowych:
- Polskiego Towarzystwa Flebologicznego,
- Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran,
- Polskiego Klubu Przepuklinowego