Przepukliny pachwinowe


      Przepuklina (łac. hernia) to nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich części poza jamę ciała, w której normalnie się znajdują. Objawem przepukliny jest miękka, często chowająca się pod wpływem ucisku palcami, wypukłość w obrębie brzucha lub pachwiny.       Przepuklina to nie tylko defekt kosmetyczny. Przepuklina nieleczona może prowadzić do groźnych powikłań. Uwięźnięcie może prowadzić do zaburzenia ukrwienia jelit, a w konsekwencji do ich martwicy. Najczęściej do uwięźnięcia jelit dochodzi podczas uporczywego kaszlu lub przewlekłych zaparć.

Rodzaje przepuklin

  • przepuklina pachwinowa
  • przepuklina udowa
  • przepuklina brzuszna

Przepuklina w naszej klinice operowana jest w trybie pobytu jednodniowego bez konieczności hospitalizacji.

Przepuklina pachwinowa i udowa.
      Istnieją dwa rodzaje przepuklin umiejscawiające się w okolicy pachwiny: przepuklina pachwinowa i przepuklina udowa. Przepuklina pachwinowa częściej występuje u mężczyzn, natomiast przepuklina udowa u kobiet.

Komu zagraża przepuklina
      Na przepuklinę najczęściej chorują osoby o dużej nadwadze, osoby wykonujące pracę wymagającą podnoszenia i dźwigania ciężarów, kobiety w ciąży, mężczyźni mający problem z oddawaniem moczu z powodu przerostu prostaty, osoby cierpiące na przewlekłe zaparcia lub przewlekłe choroby oskrzelowo-płucne. Przepukliny powstają także w bliznach pooperacyjnych, bliznowata tkanka jest mniej wytrzymała od zdrowej tkanki łącznej. Przepuklina częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet.

Metody leczenia przepukliny
      Przepuklina nigdy nie ulega samoistnemu wyleczeniu ani zmniejszeniu. Jedyną metodą leczenia przepukliny jest leczenie operacyjne. Zastosowanie przy leczeniu przepukliny nowoczesnej techniki operacyjnej i specjalnej siatki pozwala na szybki powrót do codziennych zajęć. Zarówno przepuklina pachwinowa jak i przepuklina udowa w naszej klinice leczona jest metodą beznapięciową z użyciem siatek.