Owrzodzenia żylne


      Owrzodzenia żylne są poważnym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej, nieleczonych żylaków kończyn dolnych oraz zakrzepicy żył głębokich. Typowe owrzodzenia żylne zlokalizowane są powyżej kostki przyśrodkowej podudzia. Często owrzodzeniem towarzyszą już wcześniej istniejące zmiany troficzne skóry, przebarwienia, wypryski i obrzęki. Skóra wokół owrzodzenia jest zwykle zaczerwieniona, a jej stwardnienie jest spowodowane zwłóknieniem tkanki podskórnej. W miejscu gdzie doszło do zaniku naczyń krwionośnych w skórze, pojawiają się blade obszary. Zaniedbane lub źle leczone owrzodzenia prowadzą do bardzo ciężkich powikłań, a niekiedy kończą się amputacją kończyny. Owrzodzenia żylne należą do ran przewlekłych i trudno gojących się. Kompleksowa opieka nad chorym z owrzodzeniem żylnym opiera się na diagnostyce układu żylnego, w tym badaniu Dopplera i terapii przyczynowej poprzedzającej pozostałe działania lecznicze, skojarzonej z leczeniem miejscowym za pomocą np. opatrunków aktywnych.